Optmin (Sprøjtegødskning)

OPTIMIN (SPRØJTEGØDSKNING)


OPTIMIN er en sprøjtegødskning som oprindeligt blev lavet som en problemløser til kulturer som ikke ville trives: Farve, grenstivhed, nålelængde osv.

Vi erfarede gennem en stor mængde jordbundsanalyser samt nåleanalyser i de samme kulturer, at på trods af stor tilstedeværelse af ét næringsstof i jorden, kunne træerne alligevel vise sig at have store mangler i nålene. Dette var et tegn på, at planterne kunne have svært ved at optage nogle næringsstoffer. Dette skyldes ofte mangel på mikronæringsstoffer, da optag af ethvert makronæringsstof kræver tilstedeværelse af specifikke mikronæringsstoffer.

Mikronæringsstofferne kan man tilføre træerne med en sprøjtegødskning som trænger igennem nålene ved hjælp af en lang række aminosyrer, hvilket betyder at risikoen for hvidplettede nåle ikke eksistere, som tilfældet er ved tilsvarende kemisk chelaterede mikronæringsstofgødninger.

Vi er meget stolte over, det produkt vi har fremstillet, og ikke mindst de resultater vi har opnået i form af et forbedret juletræ – lange mørke nåle, stærkere grene og langt flere intenodie- og kransknopper.

Ved et tilfælde blev vi involveret i et forsøg i Landwirtschaftkammer Münsterneubeck, hvor man ville undersøge hvor vidt det var muligt, at gøre planterne mere resistente overfor forårsfrosten. Det viste sig, at det høje indhold af Kalium i OPTIMIN var med til, via den hurtige indtrængning i planten, at gøre planterne resistente overfor frost ned til minus 3 grader. Ydermere har OPTIMIN været brugt i det sene efterår, hvis farven på træerne ikke har været tilfredsstillende; og man har hurtigt kunne ændre dette ved en enkelt sprøjtning uden risiko for svidningsskader.

OPTIMIN indeholder
OPTIMIN indeholder ikke mindre end 11 forskellige næringsstoffer som er sammensat i et forhold, specielt målrettet mod juletræernes behov. 19 forskellige aminosyrer, der fungerer dels ved optagelse over nålene dels ved optagelse over rødderne, sikrer en meget høj udnyttelse af gødningen. Ydermere er tilsat 2 % ligninsulfat, som igen er med til at chelatere næringsstofferne samt virke som bindemiddel ved bladgødskning. Ligninsulfat hjælper næringsstofferne med at trænge ind i planten og er vigtig ved bladgødskning på planter med et kraftigt vokslag. Gødskning kan fortages som sprøjtning, også på helt nye skud, uden svidningsskader. Udbringning helst tidlig morgen eller sen aften og aldrig på stressede planter samt i kraftig solskin.

De vigtigste næringsstoffer:
Mængdemæssigt udgør N,P,K,Mg og S de vigtigste næringsstoffer. Nåleanalyser fra danske kulturer igennem de seneste vækstsæsoner viser, at der ofte er en skjult mangel på disse næringsstoffer. Dette giver sig udslag i, at nogle træer i kulturen – men ikke alle – har skader på nålene. Grundlæggende skal problemerne med manglende næringsstoffer løses med årlig tildeling af grundgødskning i form af granulerede gødninger. Det er dog muligt at løse akutte problemer og udnytte grundgødskningen betydeligt bedre ved anvendelse af bladgødskninger som OPTIMIN.
N (Kvælstrof)
Meget mobilt i og udenfor planten. Væsentligt for træets frodighed og farve.

P (Fosfor)
Aktiverer plantens ressourcer. Specielt vigtigt for rodens vækst. Mobil i planten, men immobil i jorden. Er svært tilgængeligt for planten ved mangel på Magnesium og Svovl

K (Kalium)
Væsentligt for træets nålefylde, grenstivhed og vinterafmodning. Mobilt i planten. Kan være dårligt tilgængeligt på lerjorder.

Mg (Magnesium)
Centralt for opbygning af klorofyl i cellerne og dermed af stor betydning for nålefarven. Mobilt i planten.

S (Svovl)
Vigtig del af enzymer og aminosyrer. Immobilt i planten. Behovet for svovl er generelt undervurderet i juletræer og anden landbrugsproduktion.

Fe (Jern)
Stor betydning for farven. Farveforskelle mellem nye og ældre nåle kan afhjælpes ved bladgødskning med jern. Svag mobilitet i planten.

Mn (Mangan)
Medvirker ved fotosyntese og enzymer der indvirker på nedbrydning af væksthormoner. Lille mobilitet i planten.

Cu (Kopper)
Medvirker i enzymer og grønkorn. Dvs. det indvirker på fotosyntesen og energiomsætningen i planten – har dermed betydning for optagelsen af andre næringsstoffer. Immobilt i planten.

Ca (Kalcium)
Akutmangel i vækstsæsonen giver røde nåle. Er placeret i cellevæggen og har bl.a. betydning for rodvæksten.

Zn (Zink)
Har betydning for skudstrækning og knopsætning

B (Bor)
Tildeling af B og Zn i kombination kan forbedre knopsætning
Generelt
Mobilitet i planten betyder, at mangelsymptomer ses på ældre skud/nåle. Svag mobilitet i planten betyder, at mangelsymptomer ses på nye skud. Typisk S, Fe, Mn og Cu. Mikronæringsstoffer optages væsentligt bedre ved bladgødskning end ved tildeling af granuleret gødning.